Årsmöte 2017-05-13


Årsmöte 2016

Alla medlemmar i Hvens hembygdsförening är hjärtligt välkoma till vårt årsmöte den 13:e maj 2017 Kl: 13:00

Nedan finns kallelse och dagordning:

Kallelse, dagordning Årsmöte 2017-05-13