Styrelsearbete


Alla medlemmar i Hvens hembygdsförening är hjärtligt välkoma till vårt årsmöte den 13:e maj 2017 Kl: 13:00 Nedan finns kallelse och dagordning: Kallelse, dagordning Årsmöte 2017-05-13

Årsmöte 2017-05-13


  Protokoll från styrelsemöte 2017-02-26  finns i nedanstående PDF. Styrelsemöte, protokoll 2017-02-26  

Protokoll styrelsemöte


  Kallelse till styrelsemöte inklusive dagordning finns i nedanstående PDF. Styrelsemöte, Kallelse, Dagordning 2017-04-02  

Styrelsemöte kallelse
Nedan hittar ni föreningens stadgar samt förslag till nya stadgar.   Nuvarande Stadgar Förslag till förändrade stadgar 2017-03-07

Stadgar


Alla medlemmar i Hvens hembygdsförening är hjärtligt välkoma till vårt årsmöte den 14:e maj 2016 Kl: 13:00 Nedan finns kallelse och dagordning: Årsmöte Dagordning PDF Årsmöte 2016 PDF Protokoll Årsmöte 2016-05-14 PDF

Årsmöte 2016-05-14Styrelseledamöter 2016-2017 Styrelsearbete 2016 Konstituerande styrelsemöten 2016-05-14  

Styrelsen 2016-2017


Funktion namn vald till Ordförande Inger Sundvall till 2015 Ordinarie ledamöter Kerstin Fahlroth till 2016 Arne Lundvall till 2016 Kerstin Nordström till 2016 Måns Palmstierna till 2016 Brita Eriksson till 2015 Tommy Lilja till 2015 Eric Nilsson till 2015 Suppleanter Evald Andersson till 2016 Sonja Andersson till 2016 Hans Kretschmer […]

Styrelsen 2015-2016