Om gården


cropped-800px-namdemansgarden_ven_sweden-1-e

Nämndemansgården är utan tvekan en av Sveriges vackraste och arkitektoniskt mest intressanta hembygdsgårdar. Nämndemansgården uppfördes efter storskiftet i Tuna by som var år 1792. Sedan början av 1800-talet har gården bebotts av samma släkt ända fram till 1991 då gården såldes av sista arvtagaren, Boel Bengtsson. Villkoret var att gården skulle bli hembygdsgård varför Hvens Hembygdförening och dess föregångare skött gården sedan dess. Benämningen kommer av att Boels far, Ernst Bengtsson som drev gården mellan 1923 och 1960, var nämndeman. Innan dess gick gården under namnet Karhojagården efter öns södra udde Karhoja, eller Karlsöga.
Nämndemansgården består av en fyrlängad gård och fyra friliggande hus, grisahuset, hönsahuset, korrehuset och garaget. Den äldsta längan är den östra delen som idag kallas Gammel Boels hus. Den äldsta delen av längan är uppförd i korsvirke med klinefack. Därefter har huset byggts till och nya längor uppförts. I mitten av 1800-talet uppfördes en ny boningslänga i söder med fasader i gult tegel. Den senast tillkomna delen, tvåvåningslängan i väster, stod klar 1870