Styrelsen 2015-2016


Funktion namn vald till
Ordförande Inger Sundvall till 2015
Ordinarie ledamöter Kerstin Fahlroth till 2016
Arne Lundvall till 2016
Kerstin Nordström till 2016
Måns Palmstierna till 2016
Brita Eriksson till 2015
Tommy Lilja till 2015
Eric Nilsson till 2015
Suppleanter Evald Andersson till 2016
Sonja Andersson till 2016
Hans Kretschmer till 2016
Anna Kristina Ribbing till 2016
Gertrud Elisabet Bohlin till 2015
Mats Olsson till 2015
Niels Andersen till 2015
Måns Back Nilsson till 2015
Kaj Weberg till 2015
Revisorer och suppleanter för dessa:
Revisorer: Bo Vernersson
Monica Vembring
Suppleanter: Lars Eriksson
Maj-Lis Slaastad
Valberedning: Inga-Lill Lundvall (sammankallande)
Ingrid Fredriksson
Lars Eriksson