Tegelbruksepoken


Ven har en lång tradition av tegelbränning. Här på hembygdsgården kan du ta del av detta. Läs och/eller ladda gärna ner nedanstående PDF som avhandlar Vens tegelbruksepok.

Tegelbruksperioden på Hven

ruter-c3a4ss