Vårdplaner för Nämndemansgården


Byggnadsvårdsläger, restaureringsarbeten på byggnadsminnesmärkt korsvirkesgård

Kommun: Landskrona
Beställare: Hvens Hembygdsförening 
Entreprenör: Byggnadshantverk i Helsingborg AB 
Antikvarisk kontrollant: Anna Ligoura, Regionmuseet Kristianstad

Nämndemansgården är en fyrlängad gård vars äldsta delar är från slutet av 1700-talet.

Under sommaren 2005 genomfördes ett byggnadsvårdsläger i regi av Svenska Byggnadsvårdsföreningen, där Regionmuseet var antikvarisk kontrollant.

Deltagarna fick bland annat prova på halmtaksläggning, lerklining, putsning och kalkmålning. Ryggningen av halmtaken gjordes med ”dockor”, d.v.s. halmkärvar fästa med slanor ovanpå löshalm, enligt gängse tradition på Ven.

 

Följande vårdplaner har framtagits av Länsstyrelsen.

Vårdplan 2011

bygg_Namndemansgarden 

IMG_2301 

IMG_0631

 

 

 

 

bn-018 IMG_2270

 IMG_0246