Är du, eller vill du bli medlem ?


Vår huvudsakliga verksamhet kretsar kring vår hembygdsgård, som byggdes 1792. Gården är ett unikt byggnadsminne och kräver sin insats för att hållas i gott skick. Enligt länsstyrelsen är vår gård en av de finaste hembygdsgårdar i Sverige. Gården hålls öppen för allmänheten lördagar/söndag under maj och dagligen från juni till mitten av september.  Antalet besökare under 2015 var drygt 4000 personer. Vi var 289 betalande medlemmar under 2015 och vi välkomnar fler. Medlemsavgiften för 2016 är 100:-/person eller 200:- per familj. Som medlem har du fritt tillträde till gården. Det gäller även dina barn under 18 år.

Medlemsutskick Brev 2017